Personregistrering

Personreistreing udføres af sognepræsten

 

Personregistrering udføres af sognepræst Laura Brøhner Opstrup,

Horslundevej 1, Halsted, 4900 Nakskov tlf. 54 93 90 30, eller mail oop@km.dk

På hjemmesiden http://www.personregistrering.dk/ kan man læse diverse love og regler. Desuden kan man hente blanketter,

der kan udfyldes og sendes direkte med digital signatur.

Klik på den handling, der er aktuel for dig og få yderligere orientering