Avnede kirkegård

 

Avnede kirkegård ligger omkring Avnede kirke.

På kirkegården kan der tilbydes kistegravsteder, urnegravsteder samt fællesplæne for dem, der ikke ønsker et gravsted.

Valg af gravsted sker ved henvendelse til graveren:  Arne Meldgaard, tlf. 23 32 22 66