Sct. Laurentius kilde

Helligkilden ved Avnede kirke

 

Her ved den gamle fjordbred

(ved siden af det idligere kapel

og nuværende toilet) 

er Sct. Laurentius kilde fundet.

(Klik på billeddet for at se det i

større størrelse)

Sct Laurenius kilde

Avnede kirke er på det tætteste knyttet til Sct. Laurentius’ kilde. Vi ved, at kilden med den helbredende kraft sprang i strandkanten ved kirkegården, men nærmere bestemt hvor. Det har vi ikke vidst. ”Strandkant? ” Vil nogen måske  spørge, ”der er da ikke nogen strand ved Avnede kirke.” Nej, det er der ikke nu, fordi der har været foretaget en afvanding, men før den tid var området ved kirken en del af Avnede strand.  Halsted Å og Nakskov Fjord flød sammen her og vandstanden var så høj, at man kunne sejle ind til Halsted med fladbundede pramme.

I forbindelse med etablering af det nye toilet i den tidligere kapelbygning, skulle en tank graves ned. En arkæolog  fra Nationalmuseet var til stede ved den lejlighed, således som det er påbudt, når der graves i nærheden af en kirke,  og se nu lige, hvad der kom til at stå  i museets rapport om den opgravning: ”Allerede ca. 1,5 m under terræn blev jorden meget fugtig, og grundvand begyndte til alles overraskelse at trænge op i udgravningsfeltet  og man støder  på en del af en større konstruktion, der tolkes som en nedlagt udateret brønd med firesidet brøndkasse. Den formodede brønd har muligvis forbindelse til den Sct. Laurentius Helligkilde, hvis placering ikke længere kendes, men som if. ældre beretninger fandtes i strandkanten ved kirkegården.  Det overraskende opstigende vand i udgravningsfeltet nær kirkebankens søndre skrænt tyder således på en højtliggende vandåre, hvilket understøtter tilstedeværelsen af en brønd på dette sted.”

Hvis det ikke er Sct. Laurentius’ kilde, man har fundet her, hvad er det så?