Kalkmalerier

Klik på billedet for at se det i større format
Kirkerummet

 I forbindelse med en stor restaurering af Avnede kirke 2009 / 2010 opdagede murermester John Hansen spor af kalkmalerier i hvælvene over koret. Nationalmuseets konservatorer fandt herefter det ene kalkmaleri efter det andet. Eksperten på området museumsinspektør Sissel Plathe vurderede malerierne og udpegede dem, der var bevaringsværdige.

 Restaureringen blev udført fra oktober 2011 til maj 2012. Arbejdet blev bekostet af Augustinus Fonden.

 Malerierne er udført i forskellige tidsperioder. Deres placering i kirken er følgende:

 Kor, nordvæg: To engle med monstrans (o.1500)

 Kor, østkappe: Dommedag/Nådestol (o. 1425-1450)

 Skib, 1. fag, østkappe: Murermesterdekoration (o.1400-1425) samt Fødselsscene og Sct. Laurentiusfigur (o. 1425-1450)

 Skib 1. fag, sydvæg: Indvielseskors med rankeslyng (o. 1400-1425)