Sankt Laurentius

Klik på billedet for

at se det i stort format

 

Sankt Laurentius

 

Avnede kirkes værnehelgen er Sankt Laurentius, som døde martyrdøden i Rom i 258. Allerede som dreng kom han i pavens tjeneste. Han nød pavens fulde tillid og blev betroet hvervet som pavelig skatmester. Da Kejseren forlanger paven fængslet, beder denne Laurentius passe på kirkens penge. Det gjorde han på den måde, at han delte alle pengene ud til de fattige. Under en forfølgelse af kristne, fangede kejserens soldater Laurentius og kejseren forlangte, at han skulle stille med alle kirkens værdier. Da samlede Laurentius den kristne menighed i Rom foran kejserens soldater og sagde: ”Dette er kirkens rigdomme, de eneste sande skatte, som aldrig formindskes, men forøges for hver dag.” Kejseren blev rasende. Laurentius blev kastet i fængsel, torteret og til slut brændt til døde liggende på en jernrist over et bål. Derfor bærer han en rist i hånden. Sct. Laurentius’ dag er den 10. august. 

 

Ifølge kirkekonsulent Sissel F, Plathe er Laurentius i dette maleri fremstillet som diakon, hvilket ses af hans klædedragt. Den består inderst af en fodlang hvid messeskjorte. Ud over den bæres en knælang okkerrød kjortel i fornemt stof med vige ærmer, kaldet en dalmatica.