Beliggenhed og historie

Billedet giver et indtryk af Avnede kirkes

 placering ved den gamle fjord.

Klik på billedet for at se det i større format.

 

 

Avnede kirke i sne.jpg

 

Avnede kirke ligger meget smukt på et næs, der skyder sig ud i de flade enge. Indtil 1860erne, da Nakskov Fjord blev afvandet, gik fjorden helt op forbi kirkegården.

 Kirkens placering på dette sted kan skyldes, at der på åbreden syd for kirkegården har været en kilde. Begyndelsen til Avnede kirke kan have været et kildekapel. Kilden blev til et kristent helligsted og fik navnet St. Lauritz kilde. Dens vand var kendt for at have en mægtig kraft.

 Peter Rhode (1734-1793) udgav 1776 "Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters historie". Her skriver  han i en kort gennemgang af  Lollands historie: "År 1011 begyndte man stærk på Kirkebygninger i Laaland, af de første var Aunede, Thoreby og Horslunde."

 Den første kirke været af træ. Den nuværende kirke dateres for langhusets vedkommende til slutningen af 1300-tallet. Tårnet er yngre end langhuset. Måske har der tidligere været en klokkestabel vest for kirken, som er blevet undermineret af fjordvandet. At fjorden var en trussel mod kirken fremgår af ”Dokumenter og breve fra hele Stiftet”, hvor det i  1721 hedder, at ”Kirkegården  var mod vest  meget bortskyllet af stranden, så at kirken stod i fare”. Derfor blev den indhegnet med et bolværk af egestolper og planker.

  I en kvadersten i tårnfodens østside er indhugget en kreds, hvis betydning ikke kendes.

 Med  undtagelse af nogle få år, har Avnede kirke hørt under Halsted Kloster. Den 8. februar 1957 overgik den til selveje.