Menighedsråd

 

FORMAND

Birthe Nielsen, Ullerslevvej 8, 4900 Nakskov                                   

tlf. 54939224/41673724      mail: birthegudrun@nielsen.mail.dk  

kirkegårdsudvalg, valgbestyrelse                         

 

NÆSTFORMAND, KONTAKTPERSON

Britta Skydsbjerg, Præstevænget 36 A, 4212 Søllested                  

tlf. 20858424 mail: b.s.skydsbjerg@get2net.dk                             

aktivitetsudvalg, kontaktudvalg, kirkegårdsudvalg

 

KIRKEVÆRGE

Bente Thomsen, Birkevænget 79,4900 Nakskov                             

tlf. 54922446/ 51932446 mail: villy-frivang@mail.tele.dk            

præstegårdsudvalg, kirkegårdsudvalg

 

KASSERER

Hans Jakob Hansen, Nørredalsvej 17, 4900 Nakskov                       

tlf. 20331442     mail: jetogjakob@hansen.mail.dk 

præstegårdsudvalg, valgbestyrelse, kirkegårdsudvalg, underskriftberettiget

 

Kirsten Clausen, Højrebyvej 83, 4900 Nakskov                              

tlf. 40112340/54922545. Mail: tulipanvej@dukamail.dk 

kirkegårdsudvalg. aktivitetsudvalg, valgbestyrelse

 

SOGNEPRÆST 

Ole Opstrup, Horslundevej 1, 4900 Nakskov                                  

tlf. 54939030/20579988   mail: oop@km 

aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg, kirkegårdsudvalg

 

SUPPLEANTER

Inger Mogensen, Ullerslevvej 27, 4900 Nakskov

Inge Valbjørn, Ullerslevvej 9, 4900 Nakskov

Jet Hansen, Nørredalsvej 17, 4900 Nakskov 

   

Uden for menighedsrådet:

 

REGNSKABSFØRER

Tom Blak Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov                              

tlf. 60723307 mail: badmintom@hotmail.co

Menighedsrådets bygningskyndige 

 Christian Mogensen            

 

Sognets hjemmeside    

Dorthe Friis Hansen 

tlf. 51158465 mail: dorthefh@live.com